PayOK

Ondernemingen die PayOK gecertificeerd zijn voldoen aan de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). PayOK houdt toezicht op de betaling van het minimumloon, van de juiste premies en belastingen, maar ook op het betalen van het juiste (cao-)loon. Zo wordt het risico op claims in het kader van onjuiste betaling in de keten geminimaliseerd.

Meer over PayOK

De Stichting PayOK heeft als doel het toetsen van ondernemingen binnen de keten op het voldoen aan de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS).

https://www.eastmen.nl/wp-content/uploads/2020/12/Payok-2024.pdf

PRIVACYBELEID

ALGEMENE VOORWAARDEN

088 144 4444

AANMELDEN VOOR DE NIEWSBRIEF

© 2024 Eastmen Human Resource B.V

Papendorpseweg 99 building A

3542 AD Utrecht

Nederland