NEN 4400-1

NEN 4400-1 stelt eisen aan ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen, zoals Eastmen. Met de NEN 4400-1 geven we u als opdrachtgever zoveel mogelijk de zekerheid dat wij aan alle verplichtingen op het gebied van personeels- en loonadministratie voldoen. NEN 4400-1 toetst bijvoorbeeld of we op tijd aangifte en betaling doen van loonheffingen en omzetbelasting, wat belangrijk is in het kader van de WKA. Bovendien willen we precies weten wie er voor ons werken. Daarom voeren we altijd een identiteitscontrole uit en we controleren of kandidaten gerechtigd zijn om arbeid te verrichten in Nederland.

 

https://www.eastmen.nl/wp-content/uploads/2020/12/SNA_VerklaringVanRegistratie-2.pdf

PRIVACYBELEID

ALGEMENE VOORWAARDEN

088 144 4444

AANMELDEN VOOR DE NIEWSBRIEF

© 2024 Eastmen Human Resource B.V

Papendorpseweg 99 building A

3542 AD Utrecht

Nederland